Мантры Для Йоги скачать mp3 бесплатно и слушать онлайн на Хотплеере

Мантры Для Йоги скачать mp3 бесплатно и слушать онлайн на Хотплеере Позы

Мантры для занятий йогой –

Мантры Для Йоги скачать mp3 бесплатно и слушать онлайн на Хотплеере
 • (добавить в избранное)(текст песни) 04:25
 • (добавить в избранное) 04:44
 • (добавить в избранное) 30:19
 • (добавить в избранное) 04:35
 • (добавить в избранное) 24:00
 • (добавить в избранное) 10:40
 • (добавить в избранное)(текст песни) 04:20
 • (добавить в избранное) 02:06:49
 • (добавить в избранное) 04:03
 • (добавить в избранное) 10:40
 • (добавить в избранное) 01:29:06
 • (добавить в избранное)(текст песни) 14:19
 • (добавить в избранное)(текст песни) 14:19
 • (добавить в избранное)(текст песни) 14:19
 • (добавить в избранное)(текст песни) 06:21
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:29
 • (добавить в избранное) 03:07
 • (добавить в избранное) 12:01
 • (добавить в избранное) 12:00
 • (добавить в избранное) 04:35
 • (добавить в избранное) 12:01
 • (добавить в избранное)(текст песни) 04:03
 • (добавить в избранное)(текст песни) 39:11
 • (добавить в избранное)(текст песни) 14:19
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:29
 • (добавить в избранное) 11:04
 • (добавить в избранное) 11:12
 • (добавить в избранное) 11:38
 • (добавить в избранное) 24:00
 • (добавить в избранное) 07:36
 • (добавить в избранное) 07:00
 • (добавить в избранное)(текст песни) 14:19
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:29
 • (добавить в избранное)(текст песни) 11:46
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:29
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:29
 • (добавить в избранное)(текст песни) 10:44
 • (добавить в избранное) 29:17
 • (добавить в избранное) 11:59
 • (добавить в избранное) 07:35
 • (добавить в избранное) 11:59
 • (добавить в избранное) 07:35
 • (добавить в избранное) 11:40
 • (добавить в избранное) 07:35
 • (добавить в избранное) 24:00
 • (добавить в избранное) 12:00
 • (добавить в избранное) 07:40
 • (добавить в избранное) 03:37
 • (добавить в избранное) 03:11
 • (добавить в избранное) 05:59

§

Мантры Для Йоги скачать mp3 бесплатно и слушать онлайн на Хотплеере
 • (добавить в избранное) 03:54
 • (добавить в избранное) 03:31
 • (добавить в избранное) 03:20
 • (добавить в избранное) 24:00
 • (добавить в избранное) 01:25
 • (добавить в избранное) 07:35
 • (добавить в избранное) 11:46
 • (добавить в избранное) 11:59
 • (добавить в избранное)(текст песни) 09:49
 • (добавить в избранное) 01:10:11
 • (добавить в избранное) 13:46
 • (добавить в избранное) 11:59
 • (добавить в избранное) 41:39
 • (добавить в избранное) 01:00:27
 • (добавить в избранное) 04:38
 • (добавить в избранное) 04:52
 • (добавить в избранное) 06:27
 • (добавить в избранное) 06:21
 • (добавить в избранное) 04:03
 • (добавить в избранное) 02:45
 • (добавить в избранное)(текст песни) 04:03
 • (добавить в избранное) 07:04
 • (добавить в избранное) 09:11
 • (добавить в избранное) 10:40
 • (добавить в избранное) 03:41
 • (добавить в избранное)(текст песни) 11:59
 • (добавить в избранное) 06:47
 • (добавить в избранное)(текст песни) 24:18
 • (добавить в избранное) 24:18
 • (добавить в избранное) 04:42
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:18:14
 • (добавить в избранное) 05:21
 • (добавить в избранное)(текст песни) 03:59
 • (добавить в избранное) 06:56
 • (добавить в избранное)(текст песни) 24:18
 • (добавить в избранное) 10:29
 • (добавить в избранное) 24:18
 • (добавить в избранное)(текст песни) 12:42
 • (добавить в избранное) 04:24
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:02:16
 • (добавить в избранное)(текст песни) 01:02:16
 • (добавить в избранное) 14:22
 • (добавить в избранное) 04:58
 • (добавить в избранное) 01:29:06
 • (добавить в избранное) 06:22
 • (добавить в избранное) 24:18
 • (добавить в избранное) 03:59
 • (добавить в избранное) 08:53
 • (добавить в избранное) 01:00:21
 • (добавить в избранное) 05:29

§

Мощные мантры для здоровья и энергии слушать онлайн –

Algiri Nandhini

Ayi giri nandini, nandhitha medhini,

Viswa vinodhini nandanuthe,

Girivara vindhya sirodhi nivasini,

Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,

Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,

Bhoori kudumbini bhoori kruthe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 1

Suravara varshini, durdara darshini,

Durmukhamarshani, harsha rathe,

Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,

Kilbisisha moshini, ghosha rathe,

Danuja niroshini, Dithisutha roshini,

Durmatha soshini, Sindhu suthe,

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 2

Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,

Vana priya vasini, Hasarathe,

Shikhari siromani, thunga Himalaya,

Srunga nijalaya, madhyagathe,

Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,

Kaitabha banjini, rasa rathe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 3

Ayi satha kanda, vikanditha runda,

Vithunditha shunda, Gajathipathe,

Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,

Paraakrama shunda, mrugathipathe,

Nija bhuja danda nipaathitha khanda,

Vipaathitha munda, bhatathipathe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 4

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,

Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,

Chathura vicharadureena maha shiva,

Duthatkrutha pramadhipathe,

Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,

Dhanava dhutha kruithaanthamathe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 5

Ayi saranagatha vairi vadhuvara,

Veera varaa bhaya dhayakare,

Tribhuvana masthaka soola virodhi,

Sirodhi krithamala shoolakare,

Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa

Mukharikruthatigmakare,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 6

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,

Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,

Samara vishoshitha sonitha bheeja,

Samudhbhava sonitha bheejalathe,

Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,

Tarpitha bhootha pisacha rathe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 7

Dhanu ranushanga rana kshana sanga,

Parisphuradanga natath katake,

Kanaka pishanga brushathka nishanga,

Rasadbhata shrunga hatavatuke,

Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,

Bahuranga ratadhpatuke,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 8

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate

Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare

Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe— 9

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,

Parastuti tatpara vishvanute,

Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,

Sinjitha mohitha bhootha pathe,

Nadintha nataartha nadi nada nayaka,

Naditha natya sugaanarathe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 10

Ayi sumana sumana,

Sumana sumanohara kanthiyuthe,

Sritha rajani rajani rajani,

Rajaneekaravakthra vruthe,

Sunayana vibhramarabhrama,

Bhramarabrahmaradhipadhe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 11

Sahitha maha hava mallama hallika,

Mallitharallaka mallarathe,

Virachithavallika pallika mallika billika,

Bhillika varga Vruthe,

Sithakruthapulli samulla sitharuna,

Thallaja pallava sallalithe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 12

Avirala ganda kalatha mada medura,

Matha matanga rajapathe,

Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,

Roopa payonidhi raja suthe,

Ayi suda thijjana lalasa manasa,

Mohana manmatha raja suthe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 13

Kamala dalaamala komala kanthi,

Kala kalithaamala bala lathe,

Sakala vilasa Kala nilayakrama,

Keli chalathkala hamsa kule,

Alikula sankula kuvalaya mandala,

Mauli miladh bhakulalikule,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 14

Kara murali rava veejitha koojitha,

Про йогу:  12 популярных мифов о змеях, в которые явно не стоит верить - Лайфхакер

Lajjitha kokila manjumathe,

Militha pulinda manohara kunchitha,

Ranchitha shaila nikunjakathe,

Nija guna bhootha maha sabari gana,

Sathguna sambrutha kelithale,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 15

Kati thata peetha dukoola vichithra,

Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,

Pranatha suraasura mouli mani sphura,

Damsula sannka Chandra ruche,

Jitha kanakachala maulipadorjitha,

Nirbhara kunjara kumbhakuche,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 16

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,

Sarakaraika nuthe,

Krutha sutha tharaka sangaratharaka,

Sangaratharaka soonu suthe,

Suratha Samadhi samana Samadhi,

Samadhi Samadhi sujatharathe,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe—. 17

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,

yo anudhinam sa shive,

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya

Sa katham na bhaveth,

Thava padameva param ithi

Anusheelayatho mama kim na shive,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe—. 18

Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam,

Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam,

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaaninivasi shivam,

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 19

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam

Sakalayananu kulayathe,

Kimu puruhootha pureendu mukhi

Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,

Mama thu matham shivanama dhane

Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe—. 20

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva

Thvaya bhavthavyam ume,

Ayi jagatho janani kripayaa asi

thatha anumithasi rathe

Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,

durutha pamapakarute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe— 21

§

§

§

§

§

Рамсураткумар – йоги рамсураткумар – божественный нищий

Рамсураткумар, 1959 год.

– Чтобы обрести Его, какому тапасу мне предаться?

Он незамедлительно ответил: «Заботься о детских одеждах, пой чудесные песни маленьким детям!»

Подобно тому как веки оберегают глаза, Он оберегал мою семью, столь совершенно! Я никогда не видела, чтобы Он сетовал или ворчал. Моя преданность Ему росла день ото дня. Я никогда не смогу выразить в полной мере ту помощь, которую от Него получаю. Как мой друг, как священнослужитель, как мой добрый Учитель, как сама Божественность со всеми ее добродетелями Он пришел неведомо откуда! По мере того как все мы входили Его Милостью в иные измерения, Бхагаван становился для нас все большим, пока не заполнил Собой все пространство в возвышенном откровении Его вселенской формы. Казалось, время остановилось! И однажды я обнаружила, что плачу и смеюсь……

Ма Деваки

Введение

Счастлив тот, кому повезло встретить в этой жизни настоящего джняни [1] . И еще более счастлив распознавший, что этот джняни собой представляет, и смиренно служащий ему, обретая от общения с ним подлинное благо. Однако никто не может утверждать, что поистине знает или понимает такого непостижимого и непредсказуемого джняни , как Йоги Рамсураткумар, если только ум его полностью не растворился у алтаря Божественного Учителя. Он пресекал наши попытки найти какие-либо сведения о его прошлом, говоря: «Нет необходимости знать о происхождении Ганги или тех мест, через которые она протекает. Окунитесь в ее священные воды – и очиститесь. Этого будет достаточно».

Однажды один французский писатель, желавший написать книгу о Йоги Рамсураткумаре, обратился к нему через меня [2] , когда тот жил в доме на улице Саннадхи, – этот писатель хотел получить какую-нибудь информацию о Бхагаване и его «послании миру». С иронической улыбкой Бхагаван сказал: «Какую информацию? Какое послание? У этого нищего нет никакой информации, которую он мог бы дать. А что касается посланий, то пусть обратится к таким, как Рамакришна Парамахамса, Рамана Махарши, к моему Учителю Свами Рамдасу, к Раме Тиртхе и им подобным. Уже достаточно всего было сказано. У этого нищего нет нового послания.

Вот и все! Что можно написать об этом грязном нищем? Вы видели когда-нибудь воздушный шар? Он маленький. Люди его надувают и он становится все больше и больше! А затем он лопается!» (И заразительно засмеялся).

Преданный, сидящий напротив, воскликнул: «Вы – действительно Бог, Вы – Истина, Свами. Даже четыре Веды не могли бы Вас поистине описать. Они просто не смогли бы этого сделать». Заливаясь громким смехом, Свами ответил на это: «Э-э-э… Даже все четыре Веды не могут описать Бога. Так что же можно написать об этом безумном грешнике? Он такой ленивый; лишь ест, спит да курит сигареты, купленные на деньги, которые вы, люди, бросаете ему в чашу. Этот нищий – не G.. О… D! [3] Он всего лишь D.. О… G [4] » (И вновь заразительно засмеялся). Тут почтальон принес несколько экземпляров журнала «Bala Jothidam». Бхагаван раздал их присутствующим, один из преданных развернул его и – подумать только! – увидел на странице статью под названием «Йоги Рамсураткумар – воистину Бог». Увидев этот «окончательный приговор», Свами схватился пальцами за нос и залился смехом, заразив им и всех остальных! Он также часто говорил: «Если люди понимают Свами Нитьянанду из Ганешпури, они могут кое-что понять и об этом нищем».

Действительно, попытки описать этого удивительного Божьего человека подобны попыткам совершить восхождение на горную вершину, подобную Кайласу, или потугам слепого описать слона после ощупывания его руками! Поэтому я с величайшим трепетом и ощущением собственной недостойности отважилась на эту попытку рассказать вам об этом махайогине, [5] вверяясь лишь Его Милости. Я могу лишь искренне молиться Ему, чтобы Он проявился в каждом слове этой книги, в ее послании, во всем своем духовном великолепии, позволяя и читателям почувствовать Его Присутствие и сострадание.

Сам Йоги Рамсураткумар никогда не называл себя Гуру или Богом – он всегда называл себя лишь «безумным нищим» и «грязным грешником». Однако то, что он изредка милостиво позволял узреть в себе нескольким счастливчикам, свидетельствовало о величайшей реализации, скрывавшейся под видом обычного уличного бродяги. Он обладал одновременно простотой невинного ребенка и могуществом божественного мудреца. Это было поразительное Космическое Существо, на которое достаточно было просто смотреть, и вас охватывал блаженный покой, воплощением которого оно столь восхитительно являлось.

Мне часто казалось, что один лишь взгляд на этого нищего мудреца мог навсегда избавить нас от пелены кармы! Это божество в грязных отрепьях большую часть жизни ходило по земле в облике уличного нищего, который далеко не всегда мог найти себе еду и лишь изредка имел крышу над головой.

Про йогу:  «Йога 365» Долбышев Игорь Геннадиевич, Дюжева Юлия Владимировна - описание книги | Методики-хиты | Издательство АСТ

Однако не было ничего от уличного нищего в его Божественном Величии. Даже взгляд, вскользь брошенный на такого вдохновенного Божьего человека, и короткий экскурс в его жизнь могут гораздо глубже запечатлеть в нас высокую истину жизни, чем горы книг по философии и веданте!

Часть I История жизни На основе биографии Йоги Рамсураткумара, составленной Ма Деваки

Глава 1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Рождение и детство

Рамсураткумар родился 1 декабря 1918 года в Нарадхаре, деревне на реке Ганга в округе Балия штата Уттар-Прадеш, в семье благочестивых родителей. Однажды отец привел трехлетнего Рамсу ратку мара на берег Ганги и, указав на нее, спросил: «Ты знаешь, что это?» «Река», – ответил ребенок. «Ты думаешь, это просто река? Знай, что это богиня – сама Мать! Ганга – Мать, Пунья тиртха», – сказал отец и на его глазах выступили слезы.

Мальчик рос под воздействием ритма, волшебства и настроений божественной реки. В легендах о священной Ганге говорится об ее уникальной способности очищать даже самого отъявленного грешника, если он с великой верой омоется в ее священных водах. Помимо историй из «Рамаяны» и «Махабхараты», которые мальчик с огромным интересом слушал, сидя на коленях у отца, на него оказали большое влияние и множество садху, бродивших по берегам реки. Ночь за ночью он просиживал у их дхуни (священного огня), завороженно слушая их рецитации мантр и истории из пуран о подвижничестве. Семена, посеянные таким образом, попадали в плодотворную почву, побуждая его детское сердце трепетать от радости. Детская зачарованность божественным была явным указателем туда, куда вскоре должна была повернуть его жизнь.

Активный, смышленый и очень чувствительный, с врожденной страстью к Богу, Рамсураткумар также проявлял такие редкие качества, как бескорыстная любовь и великодушие. Он так любил странствующих садху, что не мог видеть их голодными. Мальчик всегда стремился их накормить, зачастую отдавая им свою еду, приводил их домой к родителям или к сердобольным соседям. Его мать, видя его редкую сострадательность и прочие добродетели, любя называла его «мой садви бета» («мой благочестивый сын»). Эта великодушная привычка кормить людей, в особенности садху, часто находила выражение и позже, на протяжении всей его достаточно богатой событиями жизни, и достигла апогея в организации «Садху Боджан» и кормлении всех посетителей его ашрама в Тируваннамалае.

Поворотный момент

Еще когда он учился в школе, к нему стали приходить духовные озарения, значимость и масштаб которых он тогда еще не был способен понять. Поворотный момент в его жизни наступил, когда ему было 12 лет. Однажды вечером мать послала его за водой – ему нравилось выполнять эту работу, – и там в сумерках он увидел маленькую птичку, сидевшую на краю колодца. Играя, он дернул за веревку, не желая сделать ничего дурного, и обнаружил, к собственному ужасу, что птичка упала замертво! Все его отчаянные попытки ее оживить оказались тщетными, и он залился слезами невыносимого раскаяния и горечи. В тот раз с птичкой ушло и его невинное, озорное детство.

Это событие заставило его по-новому осознать жизнь и смерть и, прежде всего, агонию страдания. Он стал сочувствовать всему живому. Это событие посеяло семена его будущей миссии – облегчения страданий всех живых существ, наивысшее выражение универсальной любви, рожденной единством со всем существованием. Этот эпизод вынудил Рамсураткумара отправиться в мистическое путешествие, из которого уже не было пути назад. В 16 лет он ощутил непреодолимое желание покинуть родной дом и отправиться в Варанаси, не задумываясь ни о деньгах, ни о пропитании. Оказавшись в святая святых Вишванатх мандира [6] , он сразу же увидел, что все пространство охвачено ярким сиянием, которое, к его величайшему удивлению, исходило от него самого! Опьяненный блаженным Присутствием, он пошел дальше, в Сарнатх. У большой ступы, где Будда читал свою первую проповедь близким ученикам, Рамсураткумар опять впал в транс. Спустя какое-то время спонтанное побуждение привело его в Бодхгайю, где он ощутил блаженное благословение Будды.

§

Молодой садхака

Однако, как и многие его сверстники, молодой Рамсураткумар продолжил свое образование в Университете Аллахабада, который впоследствии успешно окончил. В течение какого-то времени он даже работал директором школы и пытался жить жизнью домохозяина. Но даже тогда он продолжал посещать места встреч садху у реки. Один престарелый мудрый садху, видимо, сыграл немалую роль в формировании духовной жизни юного Рамсураткумара. Его ищущее сердце, еще более распаленное общением с садху и его собственными мистическими переживаниями, теперь впало в отчаяние. Комфортная жизнь и известность не представляли никакой ценности для молодого человека! Он предался аскезе в еде и образе жизни ради обретения Божественного. На протяжении девяти лет он ел только сырые овощи и фрукты и слышать не хотел о пище, приготовленной на огне!

Именно в этот период произошли два важных события, «подливших масло» в его уже и так полыхающий внутренний огонь и заставивших отправиться в судьбоносное путешествие на юг. Во-первых, он дважды услышал голос Свами Вивекананды, звавший его. Второй раз это случилось по пути домой из школы после работы. Он явно услышал слова: «Это тебя зовет Вивекананда. То, чем ты сейчас занимаешься, – не твоя работа». Пораженный, он остановился как вкопанный. Во-вторых, книга «Прояснение йоги» Шри Ауробиндо сильно подвигнула его к дальнейшему. Ему, охваченному страстью к Богу, старый садху уже мало чем мог помочь. Наставник направил его к духовным гигантам Юга. Сгорающий в божественной лихорадке, не в состоянии делать ничего иного, кроме как продвигаться к своей высшей цели, Рамсураткумар встал на путь поиска своего духовного Отца. Ему предстояло жить жизнью, сильно отличавшейся от жизни обычных людей, которая уже претерпевала трансформацию благодаря его садхане.

На Юге вместе с тремя духовными отцами

В 1947 году, после нелегкого путешествия, Рамсураткумар добрался до ашрама Шри Ауробиндо. Он впервые вкусил жизнь странника. С деньгами и билетом в кармане он сел в поезд, но вскоре оказался в весьма неловком положении, когда кондуктор потребовал билет: вместо денег и билета он обнаружил зияющую дыру и с ужасом понял, что его обокрали! Однако когда он вошел в ашрам Шри Ауробиндо, все тяготы того путешествия окупились: он тут же впал в состояние невыразимого покоя, интуитивно ощутив, что этим покоем был сам Шри Ауробиндо. С тех пор он научился путешествовать без денег и билетов и мужественно терпел все трудности такого образа жизни.

Про йогу:  Купить коврик для йоги недорого с доставкой по России. Цена в каталоге интернет-магазина

Потом он поехал в Тируваннамалай и провел два месяца с Шри Раманой Махарши. Под пронизывающим взглядом Махарши отпадала завеса за завесой, обнажая глубины осознания, и он полностью потерялся в безвременном чуде пульсирующего безмолвия. Однако вскоре желания возвратились – чувства постоянного удовлетворения у него еще не было.

Дважды он посещал Папу Рамдаса из Канхангада. Однако при первой встрече в мудреце из Кералы он не смог узнать своего «духовного Отца» – в отличие от того, как это произошло с Шри Ауробиндо и Бхагаваном Раманой. «Папа Рамдас в то время жил в роскошных условиях и преданные служили ему, как королю», – таково было впечатление Рамсураткумара, вызвавшее у него отторжение.

Четыре года обучения у Шри Ауробиндо и Раманы Махарши были периодом продолжающейся трансформации человеческого в Божественное. Это было временем отпадения всего ненужного и сублимации остающегося в состояние все большего пробуждения. Он постоянно впадал то в экстаз, то в отчаяние.

Окончательное погружение

В 1950 году, вернувшись в Гималаи, Рамсураткумар узнал о махасамадхи [7] и Раманы Махарши, и Шри Ауробиндо, что ввергло его в состояние полнейшего отчаяния. В 1952 году он потянулся к Свами Рамдасу, духовному гиганту Кералы, многочисленные преданные которого любя называли его «Папа». По словам Йоги Рамсураткумара, «на этот раз Свами Рамдас предстал совершенно иначе. С самого первого взгляда Свами поведал такие нюансы о жизни и предназначении этого нищего, которые не знал никто, кроме самого нищего! И к тому же Учитель начал обращать на этого нищего особое внимание».

Однажды Рамсураткумар пришел к великому Учителю и довольно застенчиво выразил свое желание получить у него посвящение. Свами Рамдас улыбнулся и сказал без всякой церемонии: «Хочешь получить посвящение? Садись». Рамсураткумар сел на землю и повторил за Учителем, слог за слогом, древнюю священную мантру «Ом Шри Рам Джей Рам Джей Джей Рам». Свами Рамдас объяснил, что она означает:

Свами Рамдас дал ему только одно наставление – которое он наверняка давал и многим другим: «Иди и повторяй ее дни и ночи, все 24 часа в сутки». Наказ Гуру был внезапным и резким – как Бана (смертоносная стрела) лука Рамы, и сразу же начал оказывать свое алхимическое воздействие.

Рамсураткумар был уже спелым плодом, который нуждался лишь в легком толчке со стороны мудреца из Кералы, чтобы окончательно соединиться с Богом. День и ночь семь дней подряд Рамсураткумар непрестанно повторял мантру, глубоко его затронувшую и ввергнувшую в состояние экстаза. Его окатывали волны восторженной любви к Богу, пока наконец даже едва уловимые, но назойливые следы отделенности не были смыты потоком наивысшего Я-осознавания. Кейлер Уодлингтон, первый биограф Йоги Рамсураткумара, пишет: «За семь дней и семь ночей Рамсураткумар совершил великий переход из Царства человека в Царство Божие». Это было мистическое рождение – в беспричинное, безграничное, неизменное, бескачественное Сознание. Рамсураткумар стал Йоги Рамсураткумаром.

Бхагаван так описал окончательное растворение чувства отдельности: «Этот нищий умер у Лотосных Стоп Свами Рамдаса в 1952 году. Папа Рамдас убил этого нищего. Все, что осталось, – лишь единственно Отец, и ничего иного, никого иного. Нет ни ума, ни мышления, ни планов, ни сознания этого нищего. Нет чувства „правильного” или „ложного”, нет чувства „благого” или „неблагого”. Все начисто стерто. Миллионы и миллионы славословий моему Учителю!»

Жизнь после «смерти»

Теперь Йоги Рамсураткумар пребывал в опьяненности Богом, иногда граничащей с безумием. Он то смеялся и плакал, пел и танцевал, то сидел неподвижно как камень или катался по земле в экстазе божественного сознания. Его обожание Папы Рамдаса и Матаджи Кришнабаи проявлялось бесконечным множеством способов и принимало формы, которые не всегда были приемлемыми для окружающих. Со временем Йоги Рамсураткумару пришлось оставить Анандаашрам – по настоянию Свами Рамдаса, который считал, что собственная природа Рамсураткумара и его духовная миссия требовали от него войти в самую гущу бурной мирской жизни. Свами Рамдас сказал ему: «Лесные деревья вырастают высокими и сильными и постепенно становятся пристанищем для многочисленных форм жизни, ищущих убежище от хищников. Садовые деревья никогда не вырастают такими могучими». Когда Учитель спросил, куда он теперь собирается идти, Рамсураткумар спонтанно ответил: «К Аруначале».

Однако потребовалось семь долгих лет испытаний и невзгод, чтобы добраться до пункта назначения, места космической работы Отца, до горы священного огня, Аруначалы!

Глава 2 ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Опьяненный Богом, ведомый неумолимой Волей Отца, Рамсураткумар не мог позаботиться даже о своих самых насущных потребностях. Босой, растрепанный, грязный, в лохмотьях, он исходил вдоль и поперек всю Индию – от священного сангама (слияния) трех великих океанов у Лотосных Стоп Бхагавати Каньякумари, через равнины вверх до величественных Гималаев. Вспоминается прекрасная «Песнь санньясина» Свами Вивекананды:

На этой стадии пребывания авадхутой [8] Йоги Рамсураткумар прошел пешком всю Индию, погруженный в блаженное сияние Я, свободный от всех пар противоположностей, не связанный социальными нормами и приличиями. Его глаза горели огнем наивысшего Знания. Полностью предавшись Воле Бога, Йоги принимал все происходящее как Милость Отца. Никогда не думая о прошлом и не беспокоясь о будущем, он пребывал безмолвным невыбирающим Свидетелем того, что есть. Бывали дни, когда у него не было ни кусочка еды, ни чашки чая, и дни, когда ему в руки небрежно бросали черствые лепешки. Годы спустя Бхагаван говорил со свойственной ему прямотой, что только в Пенджабе и Гуджарате – особенно в Гуджарате, на родине Махатмы Ганди – люди подавали милостыню с теплотой и добротой! Бывали случаи, когда презиравшие попрошаек даже спускали на этого нищего мудреца своих собак. Гораздо позже, поясняя это печальное положение дел в Индии, Бхагаван говорил своим преданным: «Бродяжничество не считается в Индии преступлением. Веды допускают существование нищенствующих. Великие Учителя принимают форму нищих. Конечно, очень трудно отличить Учителей от обычных попрошаек. Домохозяева иногда дают им еду. Но они не разрешают таким нищим, как я, спать в их доме. Храмы – наше единственное пристанище. Если вы захотите уподобить Индию Европе, великие Учителя перестанут приходить сюда (говорил он со слезами).

Оцените статью
Йога-Оздоровление
Добавить комментарий